PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature against" — Słownik kolokacji angielskich

feature against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha przeciwko
  1. feature czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    From this point forward, international politics would feature the struggles of state against state.

    Podobne kolokacje: