PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature of" — Słownik kolokacji angielskich

feature of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha z
  1. feature czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    He featured in 33 out of 42 league games that season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo