PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"feature of" — Słownik kolokacji angielskich

feature of kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha z
  1. feature czasownik + of przyimek
    Silna kolokacja

    He featured in 33 out of 42 league games that season.

    Podobne kolokacje: