"featured with" — Słownik kolokacji angielskich

featured with kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony z
  1. feature czasownik + with przyimek
    Silna kolokacja

    The kitchen features a more 1970s look, with light patterns.

    Podobne kolokacje: