PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"featured for" — Słownik kolokacji angielskich

featured for kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature for
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony dla
  1. feature czasownik + for przyimek
    Silna kolokacja

    This video features free drug programs for patients in financial need.

    Podobne kolokacje: