PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"featured of" — Słownik kolokacji angielskich

featured of kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony z
  1. feature czasownik + of przyimek
    Luźna kolokacja

    He featured in 33 out of 42 league games that season.

    Podobne kolokacje: