"featured along with" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: feature along with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczony wraz z
  1. feature czasownik + along przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    It features a church along with another large rectangular building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo