"feature without" — Słownik kolokacji angielskich

feature without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cecha na zewnątrz
  1. feature czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    It's the only song on the album to feature only John without other musicians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo