"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. upon one's way = na czyjś droga upon one's way
5. along the way = w trakcie, w międzyczasie along the way
  • He could get help from his people along the way.
  • He saw no one else in the park or along the way.
  • But they've had to change their business along the way.
  • We have no idea what's going to be available to us along the way.
  • She was the girl he had met along the way.
  • Along the way we will try to do a few things.
  • Along the way they became friends, and then much more.
  • But they were getting help from people along the way.
  • Most of the guys who play in college came along the same way.
  • Are we going to have a good time along the way?
7. by the way = jakby co, swoją drogą, przy okazji, nawiasem mówiąc, à propos by the way
9. across the way = po drugiej stronie ulicy across the way

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.