NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way woman" — Słownik kolokacji angielskich

way woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga kobieta
  1. way rzeczownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And photography was one way women could get out into the world.

    Podobne kolokacje: