"solitary way" — Słownik kolokacji angielskich

solitary way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga samotnika
  1. solitary przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You have endured your solitary ways a long time, you can endure yet a little longer."

    Podobne kolokacje: