BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"way man" — Słownik kolokacji angielskich

way man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): człowiek drogi
  1. way rzeczownik + man rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why should women hold the door open the way men expect them to?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo