"incorporate in a way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz w pewnym sensie
  1. incorporate czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The battery had to be incorporated in a way that prevents users from replacing it themselves.

    Podobne kolokacje:

podobne do "incorporate in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "incorporate in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne