"because the way" — Słownik kolokacji angielskich

because the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponieważ droga
  1. because przyimek + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Because of who she was, and the way she'd been brought up.

    Podobne kolokacje:

podobne do "because the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "because the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne