"ways people" — Słownik kolokacji angielskich

ways people kolokacja
Popularniejsza odmiana: way people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogi ludzie
  1. way rzeczownik + people rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But he doesn't look at things the way people did 20 years ago.

    Podobne kolokacje: