"Way Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Way Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: way thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Droga Rzecz
  1. way rzeczownik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The way things are going in the middle we may not be able to get oil from them much longer.

    Podobne kolokacje: