"way business" — Słownik kolokacji angielskich

way business kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga biznes
  1. way rzeczownik + business rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The way business has been going the last few years, baseball is more than ready for those kinds of numbers.

    Podobne kolokacje: