"on ways" — Słownik kolokacji angielskich

on ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: on one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na drogach
  1. on przyimek + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Only then did he set out on his own way.

    Podobne kolokacje: