ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"way" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

way rzeczownik

rzeczownik + way
Kolokacji: 42
House Way • part way • way of thinking • way of life • way of living • ...
way + rzeczownik
Kolokacji: 43
way thing • way station • way people • Ways Means Committee • way west • Milky Way galaxy • way man • way home • way life • ...
way + czasownik
Kolokacji: 202
way leads • way seems • way changes • way makes • way gives • way leaves • way reduces • way works • way improves • way helps • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
1. way leads = droga prowadzi way leads
2. way fights = walki drogi way fights
3. way encourages = droga zachęca way encourages
  • What better way to encourage support for the Seven?
  • So, yes, it's reasonable to try to find ways to encourage the creation of more.
  • They wanted to find ways to encourage people at all levels of the business to have their say.
  • The noise level and the way we were seated did not encourage conversation.
  • Tell them that if they don't cooperate more, we'll find ways to encourage them.
  • Either way, it's a great idea conceptually and will encourage more people to challenge convention.
  • As a result, many doctors believe society must find ways to encourage more families of dying patients to suggest donation.
  • The school has various other ways to encourage parents to join in the work of the school.
  • That way, having received the information, people could encourage implementation.
  • Either way, he encouraged investors not to read too much into the jobs report, which has often required subsequent revision.
4. way promotes = droga promuje way promotes
5. way drives = droga prowadzi way drives
6. way pushes = pchnięcia drogi way pushes
(6) help, serve, tend
Kolokacji: 3
(10) keep, combat, celebrate
Kolokacji: 3
(12) know, think, believe, remind
Kolokacji: 4
(13) avoid, prevent, protect
Kolokacji: 3
(20) diminish, vanish
Kolokacji: 2
(21) can, remove, send
Kolokacji: 3
(22) could
Kolokacji: 1
(23) spend, eat
Kolokacji: 2
(24) let, stand, support, approve
Kolokacji: 4
(26) kill, destroy, defeat
Kolokacji: 3
(27) offer, threaten
Kolokacji: 2
(28) walk, connect, cross, bridge
Kolokacji: 4
(29) differ, resemble
Kolokacji: 2
(30) enjoy, like, hope
Kolokacji: 3
czasownik + way
Kolokacji: 506
give way • part ways • explore ways • suggest ways • examine ways • develop ways • identify ways • seek ways • discuss ways • ...
przymiotnik + way
Kolokacji: 946
only way • long way • best way • different way • easy way • effective way • efficient way • old-fashioned way • subtle way • ...
przyimek + way
Kolokacji: 31
on one's way • that way • upon one's way • for ways • because the way • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.