"way race" — Słownik kolokacji angielskich

way race kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyścig drogi
  1. way rzeczownik + race rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He fought a three way race to keep his seat.

    Podobne kolokacje: