"lonely way" — Słownik kolokacji angielskich

lonely way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samotna droga
  1. lonely przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not to mention the miserable, lonely way the sound made him feel.

    Podobne kolokacje: