NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"allow for a way" — Słownik kolokacji angielskich

allow for a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól na drogę
  1. allow czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had far too much to atone for to allow for such an easy way out.

    Podobne kolokacje: