"open in a way" — Słownik kolokacji angielskich

open in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwarty w pewnym sensie
  1. open czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It opens Magwitch's heart in a way it has not been opened up before.

    Podobne kolokacje:

podobne do "open in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "open in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
idiom

podobne do "open in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "open in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne