"way of men" — Słownik kolokacji angielskich

way of men kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ludzi
  1. man rzeczownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you are a woman newly admitted to society, with little experience in the ways of low men.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way of men" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way of men" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik