"about the ways" — Słownik kolokacji angielskich

about the ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o drogach
  1. about przyimek + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We're not talking about ways to feel good at 50.

    Podobne kolokacje: