"way human" — Słownik kolokacji angielskich

way human kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga człowiek
  1. way rzeczownik + human rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A way humans have of saying how fast a boat moves over the water.

    Podobne kolokacje: