"way fights" — Słownik kolokacji angielskich

way fights kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walki drogi
  1. way rzeczownik + fight czasownik
    Luźna kolokacja

    But the only way you come out of it is fighting.

    Podobne kolokacje:

podobne do "way fights" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "way fights" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
idiom