"about way" — Słownik kolokacji angielskich

about way kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o drodze
  1. about przyimek + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We're not talking about ways to feel good at 50.

    Podobne kolokacje: