"in ways" — Słownik kolokacji angielskich

in ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: in a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w drogach
  1. in przyimek + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was everything he had ever wanted in a woman and way more.

    Podobne kolokacje: