"open the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "open the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"open the way" — Słownik kolokacji angielskich

open the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otwórz drogę
  1. open czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Success could open the way to an entirely new technology.

    Podobne kolokacje:

podobne do "open the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "open the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne