BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"provide with a way" — Słownik kolokacji angielskich

provide with a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaopatruj w drogę
  1. provide czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But I think we should consider providing me with a way to defend myself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo