"way money" — Słownik kolokacji angielskich

way money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga pieniądze
  1. way rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two: the way money is spent will need to be crystal clear.

    Podobne kolokacje: