"provide ways" — Słownik kolokacji angielskich

provide ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: provide a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz drogi
  1. provide czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least this would provide a way to get in.

    Podobne kolokacje: