Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. major port = ważny port major port
3. natural port = naturalny port natural port
4. duty-free port = wolnocłowy port duty-free port
  • The word has connotations of a duty-free port, but this is not what is intended here.
  • Weihai prospered as a duty-free port, and the British energetically built roads, phone lines and a hospital.
  • In 1939, St. Martin received a major boost when it was declared a duty-free port.
  • The island's status as a duty-free port and proximity to the mainland make it a popular vacation spot for Venezuelans.
  • The art is stored in a duty-free port near Zurich, he said.
  • From 1861 to 1866, the port of Gaspé was a duty-free port, making shipping the primary economic activity.
  • Since Hong Kong is a duty-free port and charges no sales tax, goods are cheaper here than in the country where they were made.
  • In fact, it's the world's second-largest duty-free port after Hong Kong.
  • It thrives on being a duty-free port, as well as a tourist resort especially during summer.
  • The zone is, in effect, a duty-free port connected to the ocean by I-80.
5. popular port = popularny port popular port
(8) American, Alaskan, Georgian
Kolokacji: 3
(12) foreign, different, exotic
Kolokacji: 3
(13) British, English, Scottish
Kolokacji: 3
(14) free, neutral, tawny
Kolokacji: 3
(15) only, single, respective
Kolokacji: 3
(17) parallel, official, standard
Kolokacji: 3
(20) deep-water, shallow
Kolokacji: 2
(21) naval, military
Kolokacji: 2
(22) Russian, Soviet
Kolokacji: 2
(23) international, external
Kolokacji: 2
(24) Chinese, Irish
Kolokacji: 2
(25) Italian, Roman, Venetian
Kolokacji: 3
(27) western, eastern, southeastern
Kolokacji: 3
(28) industrial, forward, rear
Kolokacji: 3
(29) Mexican, Canadian
Kolokacji: 2
(32) vital, rival, viable
Kolokacji: 3
(33) safe, fortified, sheltered
Kolokacji: 3
(34) local, specific, convenient
Kolokacji: 3
(37) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(38) deep-sea, overseas
Kolokacji: 2
(39) final, certain
Kolokacji: 2
(40) regional, Phoenician
Kolokacji: 2
(41) audio, auxiliary
Kolokacji: 2
(42) Crimean
Kolokacji: 1
(43) Saudi, Indian
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.