BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"between ports" — Słownik kolokacji angielskich

between ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): między portami
  1. between przyimek + port rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've seen local groups use their boats for short trips between ports along the coast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo