TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"popular port" — Słownik kolokacji angielskich

popular port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny port
  1. popular przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The park lies just to the west of Seward, a popular port for cruise ships.