"major port" — Słownik kolokacji angielskich

major port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny port
  1. major przymiotnik + port rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The river was a major port from the 1840s until well into the 20th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo