TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"ferry port" — Słownik kolokacji angielskich

ferry port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port promowy
  1. ferry rzeczownik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is also a major ferry port which deals with both passengers and cargo.

    Podobne kolokacje: