"ferry" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ferry rzeczownik

rzeczownik + ferry
Kolokacji: 29
passenger ferry • Staten Island Ferry • car ferry • Bryan Ferry • Danny Ferry • ...
ferry + rzeczownik
Kolokacji: 43
ferry service • ferry terminal • ferry ride • ferry boat • ferry route • ferry operator • ferry company • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. ferry terminal = baza promowa ferry terminal
3. ferry ride = jazda promowa ferry ride
4. ferry boat = prom (łódź) ferry boat
5. ferry route = trasa promowa ferry route
6. ferry operator = operator promowy ferry operator
7. ferry company = spółka promowa ferry company
8. ferry port = port promowy ferry port
  • There is also a major ferry port which deals with both passengers and cargo.
  • A busy market has grown up around the ferry port.
  • Cardigan Bay and the ferry port lay due north before him.
  • The town centre is immediately on the coast, between the ferry port and the train station.
  • The town is a popular tourist resort and includes a ferry port.
  • There are only six hotels on Antiparos, all within a few feet of the ferry port.
  • The building of the old railway station at the ferry port still stands.
  • It is also one of the island's ferry ports.
  • The settlers in the area were building a ferry port commenced operations.
  • A bit more to the North is located the commercial and ferry port.
9. ferry landing = lądowanie promowe ferry landing
10. Fulton Ferry Landing = Fulton Lądowanie promowe Fulton Ferry Landing
11. ferry dock = dok promowy ferry dock
ferry + czasownik
Kolokacji: 33
ferry operates • ferry runs • ferry crossing • ferry connects • ferry leaves • ...
czasownik + ferry
Kolokacji: 10
operate a ferry • take the ferry • ferry is built • establish a ferry • include ferries • ...
przymiotnik + ferry
Kolokacji: 21
fast ferry • small ferry • high-speed ferry • new ferry • large ferry • ...
przyimek + ferry
Kolokacji: 11
by ferry • at one's Ferry • with ferries • on the ferry • from the ferry • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.