"port is made" — Słownik kolokacji angielskich

port is made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port jest zrobiony
  1. make czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Just don't start any trouble and we'll make port tomorrow.

    Podobne kolokacje: