"include ports" — Słownik kolokacji angielskich

include ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj porty
  1. include czasownik + port rzeczownik
    Silna kolokacja

    This has included both newly-created languages and ports of existing languages.

powered by  eTutor logo