"make port" — Słownik kolokacji angielskich

make port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki port
  1. make czasownik + port rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just don't start any trouble and we'll make port tomorrow.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo