"at the port" — Słownik kolokacji angielskich

at the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy porcie
  1. at przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We don't have to be back at the Port until 5pm.

    Podobne kolokacje: