"from port" — Słownik kolokacji angielskich

from port kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z portu
  1. from przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We were already moving along the road from the port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo