"at one's port" — Słownik kolokacji angielskich

at one's port kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś port
  1. at przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We don't have to be back at the Port until 5pm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo