Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"make to port" — Słownik kolokacji angielskich

make to port kolokacja
Popularniejsza odmiana: make to ports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób do portu
  1. make czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Unfortunately for the Americans, they never made it back to port.

    Podobne kolokacje: