"make to ports" — Słownik kolokacji angielskich

make to ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób do portów
  1. make czasownik + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Unfortunately for the Americans, they never made it back to port.

    Podobne kolokacje: