eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"port" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

port rzeczownik

rzeczownik + port
Kolokacji: 123
fishing port • sea port • home port • river port • trading port • container port • port of entry • port of call • Port of Spain • ...
port + rzeczownik
Kolokacji: 146
Port Authority • Port Vale • Port Chester • Port Elizabeth • Port Arthur • Port Jefferson • port facility • Port Moresby • Port Adelaide • ...
port + czasownik
Kolokacji: 23
port handles • port includes • port serves • port opens • port operates • ...
czasownik + port
Kolokacji: 36
leave port • visit ports • make port • include ports • return to port • enter the port • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(2) visit, call, operate, know
Kolokacji: 4
(5) use, spend, drink
Kolokacji: 4
1. port is built = port jest zmontowany port is built
2. port is developed = port jest rozwinięty port is developed
3. port is situated = port jest usytuowany port is situated
4. port is constructed = port jest skonstruowany port is constructed
5. develop as a port = rozwiń jako port develop as a port
(7) arrive, manage
Kolokacji: 2
przymiotnik + port
Kolokacji: 163
major port • main port • busy port • small port • large port • new port • important port • French port • American port • commercial port • ...
przyimek + port
Kolokacji: 19
into port • between ports • with ports • near the port • through the port • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.