"near ports" — Słownik kolokacji angielskich

near ports kolokacja
Popularniejsza odmiana: near the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koło portów
  1. near przyimek + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Near the port they are found by their former master.

    Podobne kolokacje: