"near the port" — Słownik kolokacji angielskich

near the port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pobliżu portu
  1. near przyimek + port rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Near the port they are found by their former master.

    Podobne kolokacje: