"on ports" — Słownik kolokacji angielskich

on ports kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the port
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na portach
  1. on przyimek + port rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One of my house will be on the port in two days' time.

    Podobne kolokacje: